Туризмът е един от най-големите и най-бързо развиващите се сектори на световната икономика. В Европейския съюз отрасълът създава 10% от БВП и работни места за над 26 милиона души, което представлява 9% от всички работещи в ЕС. Туризмът е ключов сектор за много държави и региони.

Европа е лидер в глобалния туристически пазар. 2017 г. беше изключително силна за туризма в ЕС: отрасълът отбеляза ръст от 8% в сравнение с 2016 г., което е повече от средния ръст в световен мащаб. За изминалата година страните-членки отчитат общо 538 милиона посещения на чуждестранни туристи, което е 40% от посещенията на чуждестранни туристи във всички страни по света.

източник: e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470

Тези данни за могъщия размах на туристическата индустрия са страхотни! Но едновременно с това туристическият пазар на труда отчита недостиг на квалифицирани кадри, притежаващи ключови професионални умения. За да подпомогнат решаването на този проблем, 10 партньорски институции от 9 държави стартираха проекта Tourism 4 Careers с цел популязиране на туризма и на бързо нарастващия брой кариерни възможности в сферата.