Информация за проекта

Проектът Tourism 4 Careers (T4C) има за цел да популяризира сред учениците и обучаващите се в професионално направление Туризъм образователните и кариерните възможности в отрасъла и по-конкретно – в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. За постигането ѝ ще бъдат разработени два интерактивни образователни онлайн модула:

  1. Въведение в туризма
  2. Кариера в сферата на хотелиерството и ресторантьорството

Прототипът на тези два модула (http://tourisminsight.ie/) е създаден от ирландския Технологически институт в Трали, Ирландия, съвместно с партньори от сектора на туризма – Ирландския институт по хотелиерство и ресторантьорство, Failte Ireland, Ирландската федерация на хотелиерите, както и други ирландски асоциации и хотели. Модулите предоставят на ученици, студенти и курсисти в сферата на туризма ценна информация за кариерните възможности в отрасъла. Ресурсите осигуряват детайли за работата в сектора и така допринасят за вземането на информирано решение за бъдеща реализация. Освен това фокусирането върху обучението и кариерните възможности намалява броя на тези, които не завършват образованието си.

Чрез адаптиране на прототипа, създаване и популяризиране на съответните модули в държавите на участващите партньори проектът цели:

  • да повиши информираността на обучаемите за туризма и по-конкретно – за сектора на хотелиерството и ресторантьорството;
  • да подпомогне решаването на проблема с недостига на квалифицирани кадри в отрасъла;
  • да предостави на преподавателите и учащите се ресурси с отворен достъп, с което да повиши дигиталната им грамотност.

Езици, на които ще бъдат налични модулите: английски, български, италиански, литовски, нидерландски, словенски, турски и чешки.