Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji rostoucích odvětví na světě. V EU přispívá cestovní ruch 10% k tvorbě HDP a vytváří pracovní místa pro 26 milionů lidí, což je 9% z celkové zaměstnanosti v Evropské unii. Pro mnoho zemí a regionů je cestovní ruch velmi důležité odvětví.

Evropa si udržuje své vedoucí postavení na globálním trhu cestovního ruchu. Rok 2017 byl pro cestovní ruch v EU mimořádným rokem, přičemž 8% růst ve srovnání s rokem 2016 přesáhl celosvětový průměr. Členské státy loni dohromady uváděli příjezd 538 milionů mezinárodních turistů, což představuje 40% z celkového počtu na světě.

Source: e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470

Čísla jsou skvělá! Nevýhodou tohoto rychle rostoucího odvětví je však to, že trh práce v cestovním ruchu trpí zjevnými slabostmi, včetně nedostatku zaměstnanců a mezer v klíčových dovednostech. Za tímto účelem 10 partnerů z 9 zemí zahájilo projekt Tourism 4 Careers s cílem propagovat průmysl cestovneho ruchu a rychle rostoucí pracovní příležitosti.