O projektu

Tourism 4 Careers (T4C) si klade za cíl podporovat vzdělávací a kariérní příležitosti v sektoru pohostinství a cestovního ruchu pro studenty středních škol a studenty odborného vzdělávání a přípravy. Za tímto účelem projekt vyvine následující dva interaktivní a vzdělávací online moduly (e-learningové zdroje):

  1. Úvod do cestovního ruchu
  2. Kariéra v pohostinství a cestovním ruchu

Prototyp těchto dvou modulů (http://tourisminsight.ie/) byl vyvinut Institute of Technology Tralee ve spolupráci s partnery v Irsku, včetně Irish Hospitality Institute, Failte Ireland, Irish Hotels Federation a dalších národních asociací a hotelů. Moduly poskytují studentům středních škol, studentům odborného vzdělávání a přípravy a dalším studujícím cenné informace o cestovním ruchu a informují je o možnostech kariérního růstu v odvětví cestovního ruchu. Přibližují jim, jaký je ve skutečnosti život v odvětví cestovního ruchu a pohostinství, což jim umožňuje informovaný výběr povolání. Kromě toho pozornost věnovaná studiu a kariérnímu poradenství snižuje počet osob předčasně ukončujících střední a vysoké školy.

Rozvojem, přizpůsobením a propagací těchto dvou modulů v partnerských zemích si projekt klade za cíl:

  • Zvýšit povědomí studentů o potenciální kariéře v odvětví cestovního ruchu a pohostinství
  • Řešit nedostatek lidských zdrojů v sektoru
  • Poskytnout učitelům a studentům otevřené vzdělávací zdroje ke zlepšení jejich digitální gramotnosti

Moduly budou dostupné v různých jazycích, včetně angličtiny, bulharštiny, litevštiny, slovinštiny, italštiny, turečtiny, holandštiny a češtiny.