Turystyka jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. W UE turystyka stanowi 10 % PKB i tworzy miejsca pracy dla 26 milionów ludzi, co stanowi 9 % całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej. Jest to kluczowy sektor dla wielu krajów i regionów.

Europa utrzymuje pozycję lidera na światowym rynku turystycznym. Rok 2017 był niezwykły dla turystyki w UE – wzrost o 8 proc. w porównaniu z 2016 r. przekroczył średnią światową. Państwa członkowskie łącznie odnotowały wtedy 538 mln międzynarodowych przyjazdów turystycznych, co stanowi 40 proc. wszystkich przyjazdów na świecie.

Źródło: e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470

Liczby są wspaniałe! Jednak minusem tej szybko rozwijającej się branży jest fakt, że rynek pracy w turystyce cierpi na wyraźne słabości, w tym niedobór pracowników i braki w kluczowych umiejętnościach. Aby temu zaradzić, 10 partnerów z 9 krajów zainicjowało projekt Tourism 4 Careers, który ma na celu promowanie branży oraz wzrost liczby dostępnych zawodów i możliwości.