Turizem je eden največjih in najhitreje rastočih sektorjev na svetu. V EU turizem prispeva 10% k BDP in ustvarja delovna mesta za 26 milijonov ljudi, kar je 9% celotne zaposlenosti v Evropski uniji. Je zelo pomemben sektor za številne države in regije.

Evropa ohranja vodilno vlogo na svetovnem turističnem trgu. Leto 2017 je bilo za turizem v EU izredno leto, saj je 8-odstotna rast v primerjavi z letom 2016 presegla svetovno povprečje. Države članice so lani skupaj poročale o 538 milijonih mednarodnih prihodov turistov, kar predstavlja 40% turističnih obiskov celega sveta.

Source: e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470

Številke zvenijo krasno! Vendar pa je slabost te hitro rastoče panoge v tem, da turistični trg trpi zaradi očitnih slabosti, vključno s pomanjkanjem osebja in vrzelmi v ključnih znanjih. Z namenom, da bi se spopadli s tem problemom, se je 10 partnerjev iz 9 držav lotilo projekta Turizem kot Kariera (T4C). Namenjen je promociji turistične panoge in številnih možnosti poklicnih poti ter priložnosti.