O projektu

Turizem kot Kariera (T4C) želi srednješolcem in študentom približati izobraževalne in poklicne možnosti v gostinstvu in turizmu. V ta namen bo projekt razvil naslednji dve interaktivni in izobraževalni spletni enoti (e-učni viri):

  1. Uvod v turizem
  2. Kariera v gostinstvu in turizmu

Prototip teh dveh enot (http://tourisminsight.ie/) so razvili na Inštitutu za tehnologijo Tralee (Institute of Technology Tralee) z gostinskmi partnerji na Irskem, vključno z Irskim inštitutom za gostinstvo (Irish Hospitality Institute Failte Ireland), Irsko zvezo hotelov (Irish Hotels Federation), kot tudi drugimi nacionalnimi združenji in hoteli. Te enote nudijo dragocene turistične informacije za dijake, študente in ostale. Seznanjajo jih z možnostmi izbire poklicev v turistični industriji. Ozaveščajo, kako v resnici delujejo turistične in gostinske dejavnosti, ter jim omogočajo premišljeno izbiro poklica. Poleg tega osredotočenost na študij in poklicno usmerjanje zmanjšuje osip v srednjem in visokem šolstvu.

Projekt želi z razvojem, prilagajanjem in promocijo obeh enot v partnerskih državah:

  • povečati informiranost dijakov in študentov o potencialni karieri v turističnem in gostinskem sektorju
  • odpraviti pomanjkanje človeških virov v teh panogah
  • učiteljem, dijakom in študentom zagotoviti odprte izobraževalne vire za izboljšanje njihove digitalne pismenosti

Enote bodo na voljo v različnih jezikih, vključno z angleščino, bolgarščino, litovščino, slovenščino, italijanščino, turščino, nizozemščino in češčino.