Turizm, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. AB’de turizm, GSYİH’ye% 10 katkıda bulunuyor ve 26 milyon kişiye iş yaratıyor ki bu da Avrupa Birliği’ndeki toplam istihdamın% 9’unu oluşturuyor. Birçok ülke ve bölge için çok önemli bir sektör.

Avrupa, küresel turizm pazarındaki liderliğini sürdürüyor. 2017, 2016’ya göre% 8’lik bir büyüme ile dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme ile AB’de turizm açısından olağanüstü bir yıl oldu. Üye Devletler birlikte geçen yıl 538 milyon uluslararası turist geldiğini bildirdi ve bu, dünya toplamının% 40’ına tekabül ediyor.

Source: e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470

Rakamlar gerçekten şaşırtıcı! Bununla birlikte, bu hızla büyüyen endüstrinin dezavantajı, turizm işgücü piyasasının, personel eksikliği ve temel beceri boşlukları dahil olmak üzere belirgin zayıflıklardan muzdarip olmasıdır. Bunun üstesinden gelmek için, 9 ülkeden 10 ortak, sektörü ve mevcut hızlı sayıda kariyer ve fırsatı tanıtmak için Turizm 4 Kariyer projesini başlattı.